Dr Rácz Ildikó Mária

Útkereszteződésekben

(Az emlékezés és felismerés ösvényein)

Korszakváltó időket élünk. Amikor lezárul a régi, és elkezdődik valami új. Ha tudatosan akarunk viszonyulni ehhez a folyamathoz, meg kell tanulnunk emlékezni. Emlékezni arra, kik vagyunk, honnan jöttünk, és hová is tartunk. Ahogyan teszik ezt Bunyin hősei is. Elsősorban Aljosa Arszenyev.

Az első Nobel-díjas orosz író irodalmi alkotásaira egyetemi éveim során az ELTE Bölcsészettudományi Karán a közelmúltban eltávozott Han Anna irányította rá a figyelmemet. Ezt követően több éven át együtt tanulmányozhattam vele Ivan Bunyin korai elbeszéléseinek bölcseleti rétegeit. A keleti vallásfilozófiák, a buddhizmus és a taoizmus világába történő beavatásom ezeknek a közös elemzéseknek és Karátson Gábor fordításában akkortájt újonnan megjelentetett Tao Te King című Lao-ce műnek köszönhető.

A megismerési vágyból eredő kíváncsiság – részben a létfenntartással összefüggő szelekciós nyomás hatására –, a humán tudományok világából a gazdaság-, a társadalom- és természettudományok egzaktabb régiói felé vonzott: a marketing, a kommunikáció, valamint az egészségügyi menedzsment szakterületére. Az empirikus valóságban való elmélyülés a világra való rálátás szélesebb perspektíváit kínálta számomra. Az itt megtapasztalt szerteágazó emberi interakciók, a mélységek és magasságok számtalan rezdülése, az impulzusok kaleidoszkópszerű színes forgatagában gyökerező élmények, létszemléletemet jelentősen gazdagították. Ezen túl, mindig is érdekelt a makro- és mikrokozmosz egzakt leírása, különösképpen a mai kor emberének világértelmezését meghatározó, a tudományt újra forradalmasító kvantummechanika. Folyamatos töprengésre késztet ugyanis, miképpen vezethetnek a valóság leképezésének különböző módszerei azonos igazságok felismeréséhez. Képzeletem ugyancsak lekötötte az archaikus kor emberének szellemi praxisa: tanultam pithagóraszi számmisztikát és ősi csillagbölcseletet. Életutam később visszakanyarodott Bunyinhoz és az orosz irodalomhoz.

A lét és a szerelem szentsége című könyvemben alkalmazott elemzési módszer multidiszciplináris jellegének a tudományos kitérők ösvényein való barangolás a magyarázata.