Orosz Tudományos Akadémia (ИРЛИ РАН)

Вторая Международная научная конференция «Русские писатели и медицина: биографические и литературные “пересечения” (1820-2020)»

Orosz Tudományos Akadémia (ИРЛИ РАН)

Szentpétervár, 2022. szeptember 19.

Program letöltése (Orosz nyelven)

Презентация книг 2022 года. 17:00

Ильдико Мария Рац: Иван Бунин. Таинство любви и бытия. Москва, «Три квадрата» (2022)

Rácz Ildikó Mária könyvbemutató

Rácz Ildikó Mária könyvbemutató


Dedikálás

Kultúrák és médiumok párbeszéde. Anton Pavlovics Csehov

Országos Idegennyelvű Könyvtár (Budapest, V. ker. Molnár utca 11.)

2022. május 26. (csütörtök) 17.00 óra

Könyvbemutató Budapest

Az 1749.hu-n megjelent kritika a Csehov-kötetről a csütörtöki könyvbemutató moderátora, Gyürky Katalin tollából:

https://www.1749.hu/fuggo/kritika/en-ezt-a-mondatot-igy-hallom-kulturak-es-mediumok-parbeszede-anton-pavlovics-csehov.html

Dr Rácz Ildikó Mária

A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének beszámolója a kötetbemutatóról

Május 26-án került sor a Debreceni Egyetemen kiadott Kultúrák és médiumok párbeszéde. A.P. Csehov című tanulmánykötet bemutatójára Budapesten, az Idegennyelvű Könyvtárban. Az esemény moderátora, Gyürky Katalin kérdezte a kötet szerkesztőjét, Regéczi Ildikót, valamint a tanulmányok szerzőit Csehov-olvasatukról és az aktuális közelítésmódokról. A beszélgetésben szó esett a monográfia részét képező szépirodalmi szövegek jelentőségéről, az orosz író poétikájához való kapcsolódásáról, valamint a magyar közönség számára is jól ismert drámák fordításának problematikájáról is.
A kötet szerzői és fordítói: Cs. Jónás Erzsébet, Csikai Zsuzsa, Dukkon Ágnes, Eötvös Péter, Gula Marianna, Hamvai Kornél, Tatjana Jurjevna Iljuhina, Kalafatics Zsuzsanna, Tadeusz Klimowicz, Kozma András, Kroó Katalin, Molnár Angelika, Natalija Njagolova, Orbán Jolán, Pálfalvi Lajos, Rácz Ildikó Mária, Regéczi Ildikó, V. Gilbert Edit, Zoltán Dominika.
A kötetről podcast is készült, amely meghallgatható a DE könyvtárának népszerűsítő műsorában, az AudMaxban.

Kultúrák és médiumok párbeszéde. Anton Pavlovics Csehov

Beszámolók | DE Bölcsészettudományi Kar (unideb.hu)


Könyvbemutató

Könyvbemutató Várpalotán

Időpont: 2021. október 12. (kedd) 17. 00 óra

Helyszín: Krúdy Gyula Városi Könyvtár

(8100 Várpalota, Szent István út 28.)

Könyvbemutató Várpalota

Cikk: Várpalotai Hirek

Várpalotai Hirek

Könyvbemutató Várpalota

Könyvbemutató Várpalota

Könyvbemutató Várpalota


Dedikálás

Könyvbemutató Budapesten

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Budapest, 2021. október 7. (csütörtök) 17.00 óra

Könyvbemutató Budapest

A L'Harmattan Könyvkiadó beszámolója az eseményről:

Dukkon Ágnes: A veszélyes szépség útjain és Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége című könyvének bemutatójáról.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban került sor 2021. október 7-én két orosz irodalmi tárgyú, kiadónk által megjelentetett könyv bemutatójára. Dr. Dukkon Ágnes irodalomtörténész, az MTA-doktora A veszélyes szépség útjain. Eszmék, témák, kapcsolatok a klasszikus orosz irodalom világában című tanulmánykötetéről és Dr. Rácz Ildikó Mária irodalomtörténész, Bunyin-kutató A lét és a szerelem szentsége. Ivan Bunyin művészi világképe című monográfiájáról tájékozódhatott részleteiben a szakma és a nagyközönség.

Dr. Dukkon Ágnes: A veszélyes szépség útjain című kötete az orosz irodalom ún. aranykorától az ezüstkorig, a romantika évtizedeitől, Puskintól Tolsztojig és a XIX-XX. század fordulójának Dosztojevszkijjel kapcsolatos filozófiai irodalmáig tartalmaz műelemzéseket, esztétikai és poétikai értekezéseket. Az egyes fejezetekben fontos szerepet kap a komparatisztikai szempont, így például Ovidius és Byron hatásának vizsgálata Puskin és Lermontov költészetében, Shakespeare és az orosz „hamletizmus” kérdése, a folklórizmus szerepe Gogol korai elbeszéléseiben és Leszkov művészetében. Dosztojevszkijjel öt fejezet foglalkozik, a hasonmás-jelenség, a pszichológia, filozófia és az antropológia kérdéseinek fényében. A harmadik részben nagyrészt ismeretlen, vagy kevéssé tárgyalt magyar-orosz irodalmi kapcsolatokat is feltár a kötet. A könyv célja a klasszikus orosz irodalom bemutatása – sok esetben eddig járatlan utakon haladva, a „veszélyes szépség” jegyében, mely az orosz kultúrában mélyen gyökerező antinomikus viszonyra utal esztétikum és etikum között.

Dr. Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége című könyve hiánypótló, az első magyar nyelven megjelent monográfia a Nobel-díjas emigráns orosz író, Ivan Bunyin prózapoétikájáról. Az egyes fejezeteket egyesítő multidiszciplináris módszertani szemlélet révén a szerző kísérletet arra tesz, hogy az elemzésekbe az irodalom- és vallástudomány módszerei mellett bevonja a természettudományi és pszichiátriai kutatások (Maslow-féle piramis-elmélet, az einsteini tér-idő, a jungi archetípusok, a bergsoni teremtő fejlődéselmélet, a holografikus univerzum modell) tudományos eredményeit. A monográfia részletesen tárgyalja múlt és emlékezet témakörét, valamint Erósz és Thanatosz egymáshoz fűződő különös viszonyát. A szerző a könyvet minden felnőtt olvasó számára ajánlja, aki érdeklődik a szerelem, a lét és a halál művészetfilozófiai és ontológiai kérdései iránt.

A beszélgetést Dr. Kalafatics Zsuzsanna, a BGE főiskolai docense és Dr. Szigethi András, a PTE ny. egyetemi docense vezette. Közreműködött Salinger Gábor színművész.

Könyvbemutató Budapest

Könyvbemutató Budapest

Könyvbemutató Budapest


Dedikálás

92. Ünnepi Könyvhét

DUNA-KORZÓ (L ’Harmattan Kiadó)

Budapest, 2021. szeptember 5.

Dedikálás

Dedikálás az Ünnepi Könyvhéten

Könyvhét, dedikálás

Könyvhét, dedikálás

Könyvhét, dedikálás

Könyvhét, dedikálás


Közelgő események

A lét és a szerelem szentsége

Könyvbemutató (online, orosz nyelven)

Orosz Kulturális Központ

Budapest, 2020. november 19.

A könyvbemutató a http://www.ruscenter.hu és a http://hun.rs.gov.ru oldalakon követhető.

Online könyvbemutató

Монографию о творчестве И.А.Бунина представили в РЦНК в Будапеште

В год 150-летия со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в РЦНК в Будапеште состоялась онлайн-презентация монографии венгерского литературоведа Илдико Марии Рац «Таинство любви и бытия». Монография, состоящая из 400 страниц, включила в себя многосторонний анализ творчества русского писателя: влияние традиционных классиков русской литературы – Тургенева, Толстого, Чехова на стилистику и глубину его прозы, детальный разбор любовной лирики, а также обсуждение ключевых тем произведений Бунина – природы, человека, духовности. Отдельные главы исследования посвящены биографии писателя и знакомству венгерского читателя как с произведениями уже изданными в Венгрии: «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», сборник рассказов «Темные аллеи», так с еще не переведенными на венгерский язык.

https://hun.rs.gov.ru

A lét és a szerelem szentsége


Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete

Ivan Bunyin születésének 150. évfordulójára megrendezett jubileumi konferencia

Orosz Tudományos Akadémia, Világirodalmi Intézet

Moszkva, 2020. október 21-23.

Program letöltése (Orosz nyelven)

Завершилось заседание презентацией новых книг. В юбилейный 2020 г. вышло девять книг – изданий произведений И.А. Бунина в переводе на иностранные языки: немецкий, французский, датский, армянский, болгарский, фарси. Были также представлены новые книги о писателе, как уже вышедшие или уже печатающиеся: Т.М. Двинятина «Иван Бунин. Биографический пунктир» (в 2-х томах. СПб.: Вита Нова, 2020);
И.М. Рац «Таинство любви и бытия» – первая монография об И.А. Бунине на венгерском языке;
В.Л. Царева-Браунер «Автографы не горят. Письма к Буниным Н.К. и Н.И. Кульманов» (в 2-х томах. Т. 1. На английском языке); «И.А. Бунин. Новые материалы и исследования» (Том 110 серии «Литературное наследство». Кн. 1. Ред.-сост. О.А. Коростелев, С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2019); «Творчество И.А. Бунина в историко-литературном контексте (биография, источниковедение, текстология)» (сборник научных статей. М.: ИМЛИ РАН, 2019); Е.Р. Пономарев «Преодолевший модернизм. Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода» (М.: ИМЛИ РАН, 2019).