Dedikálás

Kultúrák és médiumok párbeszéde. Anton Pavlovics Csehov

Országos Idegennyelvű Könyvtár (Budapest, V. ker. Molnár utca 11.)

2022. május 26. (csütörtök) 17.00 óra

Könyvbemutató Budapest

Az 1749.hu-n megjelent kritika a Csehov-kötetről a csütörtöki könyvbemutató moderátora, Gyürky Katalin tollából:

https://www.1749.hu/fuggo/kritika/en-ezt-a-mondatot-igy-hallom-kulturak-es-mediumok-parbeszede-anton-pavlovics-csehov.html


Könyvbemutató

Könyvbemutató Várpalotán

Időpont: 2021. október 12. (kedd) 17. 00 óra

Helyszín: Krúdy Gyula Városi Könyvtár

(8100 Várpalota, Szent István út 28.)

Könyvbemutató Várpalota

Cikk: Várpalotai Hirek

Várpalotai Hirek

Könyvbemutató Várpalota

Könyvbemutató Várpalota

Könyvbemutató Várpalota


Dedikálás

Könyvbemutató Budapesten

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Budapest, 2021. október 7. (csütörtök) 17.00 óra

Könyvbemutató Budapest

A L'Harmattan Könyvkiadó beszámolója az eseményről:

Dukkon Ágnes: A veszélyes szépség útjain és Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége című könyvének bemutatójáról.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban került sor 2021. október 7-én két orosz irodalmi tárgyú, kiadónk által megjelentetett könyv bemutatójára. Dr. Dukkon Ágnes irodalomtörténész, az MTA-doktora A veszélyes szépség útjain. Eszmék, témák, kapcsolatok a klasszikus orosz irodalom világában című tanulmánykötetéről és Dr. Rácz Ildikó Mária irodalomtörténész, Bunyin-kutató A lét és a szerelem szentsége. Ivan Bunyin művészi világképe című monográfiájáról tájékozódhatott részleteiben a szakma és a nagyközönség.

Dr. Dukkon Ágnes: A veszélyes szépség útjain című kötete az orosz irodalom ún. aranykorától az ezüstkorig, a romantika évtizedeitől, Puskintól Tolsztojig és a XIX-XX. század fordulójának Dosztojevszkijjel kapcsolatos filozófiai irodalmáig tartalmaz műelemzéseket, esztétikai és poétikai értekezéseket. Az egyes fejezetekben fontos szerepet kap a komparatisztikai szempont, így például Ovidius és Byron hatásának vizsgálata Puskin és Lermontov költészetében, Shakespeare és az orosz „hamletizmus” kérdése, a folklórizmus szerepe Gogol korai elbeszéléseiben és Leszkov művészetében. Dosztojevszkijjel öt fejezet foglalkozik, a hasonmás-jelenség, a pszichológia, filozófia és az antropológia kérdéseinek fényében. A harmadik részben nagyrészt ismeretlen, vagy kevéssé tárgyalt magyar-orosz irodalmi kapcsolatokat is feltár a kötet. A könyv célja a klasszikus orosz irodalom bemutatása – sok esetben eddig járatlan utakon haladva, a „veszélyes szépség” jegyében, mely az orosz kultúrában mélyen gyökerező antinomikus viszonyra utal esztétikum és etikum között.

Dr. Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége című könyve hiánypótló, az első magyar nyelven megjelent monográfia a Nobel-díjas emigráns orosz író, Ivan Bunyin prózapoétikájáról. Az egyes fejezeteket egyesítő multidiszciplináris módszertani szemlélet révén a szerző kísérletet arra tesz, hogy az elemzésekbe az irodalom- és vallástudomány módszerei mellett bevonja a természettudományi és pszichiátriai kutatások (Maslow-féle piramis-elmélet, az einsteini tér-idő, a jungi archetípusok, a bergsoni teremtő fejlődéselmélet, a holografikus univerzum modell) tudományos eredményeit. A monográfia részletesen tárgyalja múlt és emlékezet témakörét, valamint Erósz és Thanatosz egymáshoz fűződő különös viszonyát. A szerző a könyvet minden felnőtt olvasó számára ajánlja, aki érdeklődik a szerelem, a lét és a halál művészetfilozófiai és ontológiai kérdései iránt.

A beszélgetést Dr. Kalafatics Zsuzsanna, a BGE főiskolai docense és Dr. Szigethi András, a PTE ny. egyetemi docense vezette. Közreműködött Salinger Gábor színművész.

Könyvbemutató Budapest

Könyvbemutató Budapest

Könyvbemutató Budapest


Dedikálás

92. Ünnepi Könyvhét

DUNA-KORZÓ (L ’Harmattan Kiadó)

Budapest, 2021. szeptember 5.

Dedikálás

Dedikálás az Ünnepi Könyvhéten

Könyvhét, dedikálás

Könyvhét, dedikálás

Könyvhét, dedikálás

Könyvhét, dedikálás


Közelgő események

A lét és a szerelem szentsége

Könyvbemutató (online, orosz nyelven)

Orosz Kulturális Központ

Budapest, 2020. november 19.

A könyvbemutató a http://www.ruscenter.hu és a http://hun.rs.gov.ru oldalakon követhető.

Online könyvbemutató

Монографию о творчестве И.А.Бунина представили в РЦНК в Будапеште

В год 150-летия со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в РЦНК в Будапеште состоялась онлайн-презентация монографии венгерского литературоведа Илдико Марии Рац «Таинство любви и бытия». Монография, состоящая из 400 страниц, включила в себя многосторонний анализ творчества русского писателя: влияние традиционных классиков русской литературы – Тургенева, Толстого, Чехова на стилистику и глубину его прозы, детальный разбор любовной лирики, а также обсуждение ключевых тем произведений Бунина – природы, человека, духовности. Отдельные главы исследования посвящены биографии писателя и знакомству венгерского читателя как с произведениями уже изданными в Венгрии: «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», сборник рассказов «Темные аллеи», так с еще не переведенными на венгерский язык.

https://hun.rs.gov.ru

A lét és a szerelem szentsége


Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete

Ivan Bunyin születésének 150. évfordulójára megrendezett jubileumi konferencia

Orosz Tudományos Akadémia, Világirodalmi Intézet

Moszkva, 2020. október 21-23.

Program letöltése (Orosz nyelven)

Завершилось заседание презентацией новых книг. В юбилейный 2020 г. вышло девять книг – изданий произведений И.А. Бунина в переводе на иностранные языки: немецкий, французский, датский, армянский, болгарский, фарси. Были также представлены новые книги о писателе, как уже вышедшие или уже печатающиеся: Т.М. Двинятина «Иван Бунин. Биографический пунктир» (в 2-х томах. СПб.: Вита Нова, 2020);
И.М. Рац «Таинство любви и бытия» – первая монография об И.А. Бунине на венгерском языке;
В.Л. Царева-Браунер «Автографы не горят. Письма к Буниным Н.К. и Н.И. Кульманов» (в 2-х томах. Т. 1. На английском языке); «И.А. Бунин. Новые материалы и исследования» (Том 110 серии «Литературное наследство». Кн. 1. Ред.-сост. О.А. Коростелев, С.Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2019); «Творчество И.А. Бунина в историко-литературном контексте (биография, источниковедение, текстология)» (сборник научных статей. М.: ИМЛИ РАН, 2019); Е.Р. Пономарев «Преодолевший модернизм. Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода» (М.: ИМЛИ РАН, 2019).