Dr Rácz Ildikó Mária - Doktori avatás

Szakmai életrajz

1991-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet szereztem. Ugyanebben az évben OTDK dolgozatommal „Orosz irodalom” kategóriában kiemelt I. helyezést nyertem el, az elért maximális pontszámért Miniszteri Elismerő Oklevéllel jutalmaztak. Egyetemi tanulmányaim során egy szemesztert a Szentpétervári (akkori Leningrádi) Állami Egyetemen töltöttem. 1994-ben elnyertem az Akadémiai Angol Program ösztöndíját, így Oxfordban tanulhattam az UTS University diákjaként. 1995-ben angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet szereztem az ELTE BTK-n. 1991 és 1995 között tanítottam a belvárosi Veres Pálné Gimnáziumban, 1994 és 1995 között a SOTE Szaknyelvi Intézetében (akkor Lektorátus). 1998-ban a SKULL Kommunikációs Iskolán PR Menedzser, majd 2008-ban a SOTE Egészségügyi Közszolgálati Kar posztgraduális képzésének keretében Egészségügyi szakmenedzser (MSc) képesítést szereztem.

2009-ben felvételt nyertem az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájába, ahol „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori program keretében 2018-ban summa cum laude (100%-os) minősítéssel szereztem PhD fokozatot. A doktori képzés keretében több nemzetközi konferencián is részt vettem. Az ELTE BTK-n 2009-ben megrendezett „Gogol és a 20. század” nemzetközi tudományos konferencia egyik szervezője voltam. 2016-ban az Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete (IMLI RAN) felkérésére készítettem el a magyarországi Bunyin bibliográfiát. Az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékén 2016 és 2018 között felkért előadó voltam. Az MTA köztestületi tagja (I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya) vagyok. A Slavica folyóirat számára lektorálást végzek. Az Oroszországi Alapkutatási Alap (RFFI) kétoldalú, nemzetközi kutatócsoportok számára meghirdetett programjának keretében 2021-től az IRLI RAN és az ELTE BTK „Криптопоэтика русской литературы нового времени” (№ 21-512-23008) nemzetközi projektjének a tagja vagyok.

Eddig megjelent tudományos monográfiáim között szerepel az első magyar nyelvű monográfia a Nobel-díjas orosz emigráns, Ivan Bunyin prózapoétikájáról, három további könyvemet idegen nyelven, külföldön adták ki (Moszkvában és Párizsban). Folyamatos szakmai kapcsolatot ápolok az Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének (IMLI RAN) és Orosz Irodalmi Intézetének (IRLI RAN) munkatársaival, valamint orosz, francia, angol, olasz, horvát, lengyel és osztrák szlavistákkal. Gyakran szerepelek  hazai és nemzetközi konferenciákon, könyvbemutatókon. Publikációim magyar és külföldi szakmai kiadványokban négy nyelven jelennek meg.