Dr Rácz Ildikó Mária - Doktori avatás

Szakmai életrajz

Rácz Ildikó Mária 1991-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és irodalom szakon. Egyetemi tanulmányai során egy szemesztert a Szentpétervári (akkori Leningrádi) Állami Egyetemen töltött. Ugyanebben az évben "Ivan Bunyin Csang álmai című elbeszélésének bölcseleti alapjai" című dolgozatával a XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelt első díjban részesült.

1994-ben a UTS University of Oxford diákja lehetett az Akadémiai Angol Program ösztöndíjasaként. Egyetemi tanulmányait tovább folytatva 1995-ben angol nyelv és irodalom szakon diplomázott.

2008-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában egészségügyi szakmenedzser (MSc) szakon posztgraduális képesítést szerzett.

2018-ban az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskoláján summa cum laude minősítéssel szerzett PhD fokozatot.

Aktív résztvevője az Orosz Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Intézete rendezvényeinek, kiadványaikban rendszeresen publikál. 2016-ban Szergej Morozov Bunyin-kutató felkérésére az "Ivan Bunyin életének és alkotói munkásságának krónikája" háromkötetes kiadásához készítette el a magyarországi Bunyin-bibliográfiát.

Publikációi megjelentek a Russzkaja Literatura és a Brill-Rodopi kiadásában.