Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége

Rácz Ildikó Mária

A lét és a szerelem szentsége

Budapest, 2020

Ha az ember Bunyint olvas, akkor döbben rá, hogy mennyire kevés az, amit az irodalom eddig elmondott a szerelemről. A nők emlékművet állíthatnának az írónak, aki műveiben a hétköznapi parasztasszonyokat, gimnazista lányokat, vidéki hivatalnokfeleségeket sugárzó teremtésekké változtatta. A szerelem metafizikájában Bunyin mélyebbre hatol, mint elődei, az elbeszéléseiben ábrázolt nőalakok részleges megtestesítői az Örök Nőiségnek. Írásaiban a szerelem titka összefonódik a halál titkával, a szerelem lényegi eleme a halhatatlanság utáni vágy. Bunyin az olvasót nemcsak esztétikai örömben részesíti, hanem a lét értelmére vonatkozó kérdésekre adott válaszaival megszólítja és a problémák továbbgondolására sarkallja. Művészetfilozófiájában központi helyet foglal el az emlékezet, mert igaz ugyan, hogy minden elmúlik, de paradox módon mégis minden megmarad.

Rácz Ildikó Mária méltó, verbális emlékművet állít könyvével az orosz írónak. Meggyőzően mutat rá arra, hogy Bunyin poétikájának szignifikáns vonása az őseredeti, a végső Egy keresése, Erósz és Thanatosz égisze alatt. A monográfiában az orientalista és a nyugati filozófiák integrálása a lét végső kérdéseinek magyarázatához viszi közelebb az olvasót. Az egyes fejezeteket egyesítő multidiszciplináris módszertani szemlélet révén a szerző kísérletet arra tesz, hogy az elemzésekbe az irodalom és vallástudomány módszerei mellett bevonja a természettudományi és pszichiátriai kutatások (Maslow-féle piramis-elmélet, az einsteini tér-idő, a jungi archetípusok, a bergsoni teremtő fejlődéselmélet, a holografikus univerzum modell) tudományos eredményeit. Az olvasó mégsem egy elméletieskedő munkát forgat a kezében, hanem a bennük villódzó eleven megfigyelések miatt valami sokkal izgalmasabb olvasmányt.

A szerző a monográfia írásakor egyszerre gondolt a laikus olvasóra és a ruszista szakemberekre. A könyv minden felnőtt olvasó számára ajánlott, aki érdeklődik a szerelem, a lét és a halál művészetfilozófiai és ontológiai kérdései iránt.

Prof. dr Hajnády Zoltán, az MTA doktora

Rácz Ildikó Mária: A lélek testet ölt. Ivan Bunyin Arszenyev élete

Ильдико Мария Рац

Душа обретает плоть. Иван Бунин «Жизнь Арсеньева»

Москва, 2021

В книге венгерского литературоведа Ильдико Марии Рац, специалиста по творчеству И.А. Бунина, автора первой венгерской монографии о нем, на материале романа «Жизнь Арсеньева», вобравшем в себя всю полноту жизненного опыта писателя, исследуются философские, религиозные и этические взгляды Бунина, восприятие им жизни, смерти, времени, любви, сущности человека и смысла его жизни.

Ildikó Mária Rácz: L’âme prend corps. Ivan Bounine : La Vie d’Arséniev

Ildikó Mária Rácz

L’âme prend corps. Ivan Bounine : La Vie d’Arséniev

Paris, 2022
(Traduit du hongrois par Anett Barna)

« Faits et gestes, si écrits ne sont, se couvrent de ténèbres et sombrent dans le sépulcre de l’oubli ; or, ceux qui furent écrits, ceux-là retrouvent vie... », écrit Bounine en opposant mort et création dans cette paraphrase biblique choisie pour épigraphe. Dans La Vie d’Arséniev, la narration ne s’inscrit pas dans un rapport cohérent avec la vie réelle, mais avec ses traces dans la mémoire. Dans le roman, « l’âme qui entre dans la vie » doit acquérir – une fois parvenue à un niveau de conscience plus élevé – un certain nombre d’expériences pour être en mesure d’analyser sa relation au passé, au présent et au futur. Dans le texte de Bounine, les éléments de départ et les éléments d’arrivée linéaires du temps romanesque traditionnel se fragmentent, la temporalité revêt une forme cyclique, la succession des événements se dissout dans le rythme du cycle éternel de la vie. La Vie d’Arséniev constitue la synthèse du parcours artistique de Bounine : chaque thème qui lui est essentiel y est exprimé. Dans cette œuvre où il « rend compte » de ses actes, Bounine s’engage à remplir une mission loin d’être anodine : exprimer la totalité de ses expériences terrestres.

Ильдико Мария Рац: Таинство любви и бытия

Ильдико Мария Рац

Иван Бунин. Таинство любви и бытия

Москва, 2022

Книга Ильдико Марии Рац – вторая в венгерском литературоведении монография об Иване Алексеевиче Бунине, выходящая теперь в России в русском переводе. Биографические истоки литературной работы Нобелевского лауреата, а также ее философские, религиозные, этические основания исследуются автором при помощи междисциплинарного аналитического метода. Первая из этих монографий, принадлежащая тому же автору и вышедшая под названием «Душа обретает плоть. Иван Бунин. “Жизнь Арсеньева”» (М.: Три квадрата, 2021), включена в качестве одной из глав в настоящее издание, целиком охватывающее творчество Бунина-прозаика (поэзия в данном случае остается за рамками исследования) и ставящее его в широкие литературные, идейные, ценностные контексты.