Rácz Ildikó Mária: A lélek testet ölt. Ivan Bunyin Arszenyev élete

Könyvajánló oroszul

РАЦ, Ильдико Мария

Душа обретает плоть. Иван Бунин «Жизнь Арсеньева»

В книге венгерского литературоведа Ильдико Марии Рац, специалиста по творчеству И.А. Бунина, автора первой венгерской монографии о нем, на материале романа «Жизнь Арсеньева», вобравшем в себя всю полноту жизненного опыта писателя, исследуются философские, религиозные и этические взгляды Бунина, восприятие им жизни, смерти, времени, любви, сущности человека и смысла его жизни.


Заказать книгу с доставкой:
falanster1917@yandex.ru

A kiadó ajánlása

"Rácz Ildikó Mária irodalomtörténész, Bunyin kutató, az íróról szóló első magyar monográfia szerzőjének az Arszenyev élete c. regényt elemző könyvében Ivan Bunyin filozófiai, vallási és etikai nézeteinek megfogalmazása során feltárul az író életről, halálról, az idő mibenlétéről és szerelemről vallott felfogása, választ keresve arra a kérdésre, mi is az ember belső lényege, életének a célja és értelme."

Ivan Bunyin 1887

И.А. Бунин. Санкт-Петербург, 1909

Ivan Bunyin 1909

(A fotó a Vlagyimir Dal Állami Irodalmi Múzeum tulajdona)

Rácz Ildikó Mária: A lélek testet ölt

Ivan Bunyin Arszenyev élete

Ivan Bunyin Arszenyev élete című regényében a lírai és az önéletrajzi elemek, valamint az eltérő műfaji elvek vegyítése sajátos szintézist eredményez. A főhőst az író saját ifjúkori énjéről mintázza, annak életét kívülről szemlélve, Bunyin egyben saját léttapasztalatait is összegzi. Az életrajzi kontextus, mely az európai „életrajzi regények” vagy „fejlődésregények” valamennyi típusában kardinális szerepet tölt be, az Arszenyev életében kozmikus megvilágításba kerül. Bunyin írását a beavatás-regény (iniciációs regény) irodalmi műfajához érezhetjük közel. A regényben az „életbe belépő léleknek” a tapasztalatszerzés különféle stációin kell keresztülmennie ahhoz, hogy immár egy magasabb tudatszintről, önreflektív módon analizálhassa és interpretálhassa egyrészt a múltban egykor megélt pillanatot, másfelől annak szerepét és kapcsolatát a jelenhez és a jövőhöz, valamint azokhoz az eseményekhez, amelyek az archaikus tudatban emléklenyomatok formájában őrződtek meg. Ennek az írói látásmódnak a következtében az Arszenyev életében széttöredeznek a hagyományos regényidő lineáris kezdő- és végpontjai, az időbeliség ciklikus formát ölt, az események menete belesimul az élet örök körforgásának ritmusába. A hétköznapi lét horizontális síkjából kiemelkedve Bunyin regényében átlépünk annak a típusú emlékezetnek a világába, amely az időt az „abszolút létezés” fogalmához társítja.

  • Kiadó: Tri kvadrata (Moszkva, Oroszország)
  • Kötés: Puhatáblás
  • Oldalak száma: 160
  • ISBN: 978-5-94607-251-9
  • Megjelenés: 2021. július
  • Kapcsolódó témakörök: Irodalomtudomány, Keleti vallásfilozófiák, Spiritualizmus

A szerző ajánlása

„Ama dolgok és cselekedetek, melyek nincsenek megírva, homályba borulnak és a feledés sírjába temettetnek, a megírottak pedig akár az elevenek” – állítja szembe művében Ivan Bunyin az elmúlással a kreatív alkotói folyamatot a mottóként választott bibliai parafrázis révén. Az Arszenyev életében nem az emlékezésé, hanem az emlékezeté a főszerep, a narratíva nem a valós élettel, hanem annak emléklenyomataival áll koherens viszonyban. A könyv az alkotói út összegzése, az író valamennyi lényeges témája jelen van benne. Ebben a cselekedeteiről „számot adó” műben Bunyin nem csekélyebb küldetést vállal fel, minthogy földi tapasztalatainak teljességét szavakba öntse.

Dr Rácz Ildikó Mária, PhD

Dr. Rácz Ildikó Mária
Megrendelés e-mailben

Megrendelés

Rácz Ildikó Mária: A lélek testet ölt. Ivan Bunyin Arszenyev élete

A könyv kiszállítással megrendelhető az alábbi e-mail címen:

Заказать книгу с доставкой:

falanster1917@yandex.ru


Az orosz kiadó (Tri kvadrata) facebook oldala

https://www.facebook.com/135855686573976/posts/1913712648788262/